top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • LinkedIn
  • Youtube
עולים ביחד בית צבי צילום דור פזואלו

"עולים ביחד"

"עולים ביחד" נוסדה בשנת 2007 על ידי עו"ד יפעת עובדיה ואדווה הדר במטרה ליצור שילוב תעסוקתי הולם של אקדמאים מצטיינים ישראלים ממוצא אתיופי במשק הישראלי. במרוצת השנים הורחב חזון הארגון ופותחו כיווני עשייה מגוונים ורחבים למימושו.

חזון העמותה:
שינוי תפיסות ועמדות כלפי ישראלים ממוצא אתיופי בחברה הישראלית.

על מנת להגשים את חזון הארגון אנו פועלים בשני נתיבים עיקריים:

1. זיהוי מצויינות והצטיינות בקרב צעירים וצעירות ישראלים ממוצא אתיופי, הפעלת תכניות מגוונות למיצוי הפוטנציאל שלהם למנהיגות ומצויינות תעסוקתית ובניית סיירת מובילה ואיכותית המהווה רשת חברתית איתנה.

2. חתירה להסרת חסמים והובלת שינוי בקרב משפיעים ומקבלי החלטות במשק הישראלי בפרט ובקרב החברה הישראלית בכלל.

המציאות של שנת 2020 מוכיחה כי עדיין קיימים פערים, תפיסות מוטעות ופרקטיקות המעכבות מוביליות תעסוקתית וחברתית של ישראלים ממוצא אתיופי.

אנו מאמינים כי הגדלת ייצוגם של ישראלים ממוצא אתיופי במשרות איכות ובמשרות בכירות יובילו למוביליות תעסוקתית וחברתית ומצד שני יקדם שינוי תפיסות והסרת חסמים ביחס לישראלים ממוצא אתיופי במציאות של החברה הישראלית.

שינוי תודעה באמצעות התקשורת

הובלת שינוי תודעתי באמצעות התקשורת בקרב החברה הישראלית בכלל ובקרב מעסיקים בפרט, ביחס לישראלים יוצאי אתיופיה.

רשת בוגרים

פיתוח רשת בוגרים שמגשימה את חזון העמותה הלכה למעשה במגוון רחב של פעילויות.

רתימה של
שותפים לחזון

פיתוח רשת ענפה של שותפים  מתנדבים ומעסיקים, המשמשים כמנטורים ומרצים, ומהווים נדבך משמעותי בשיתופי פעולה בתהליכי גיוס, קידום וחיזוק מדדי הגיוון בארגונים. 

עבודה משותפת עם המגזר הציבורי לשינוי מהותי בתהליכי הייצוג האיכותי בשירות המדינה, וכן שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים שונים העוסקים בתחומי העמותה.

תכניות הכשרה

תכניות פיתוח אישיות וקבוצתיות לתלמידים, סטודנטים ואקדמאים מצטיינים למיצוי הפוטנציאל האישי של ישראלים ממוצא אתיופי, הגשמת השאיפות התעסוקתיות ופיתוח מסלולי קריירה איכותיים בתפקידי

ניהול בכירים.

הפעולות שלנו

1,400

חברים ברשת המתנדבים

350

משתתפים בשנה

150

מעל

בוגרים
בתפקידי ניהול

87%

השמות
בתעסוקה איכותית

 1,300

בוגרים

הסיפורים שלנו

הכירו את
ירין טסמה

ירין טסמה, בת ה-16 מיבנה, רקדנית מצטיינת ועמיתה בתכנית ׳אריאלה׳.
 

״ריקוד בשבילי זה דרך חיים, הדרך שלי לממש ולבטא את עצמי...״

הכירו את שלהבת דסטה

עיתונאית צעירה, משתתפת בפרויקט ׳עתודה לתקשורת׳.

״עכשיו כ'עיתונאית צעירה' כשאני רואה כתבה בחדשות אני מבינה שמאחוריה הייתה חשיבה מרובה של גורמים רבים ומגוונים...״

שלהבת דסטה
יום המתנדב 2021
02:05
תכנית מצוינות בתעסוקה
01:01
תכנית אנסש ליזמים ובעלי עסק
01:55

בואו לקחת חלק!

שיתופי פעולה

עולים ביחד פתוחה לשיתופי פעולה שונים ומגוונים, אנו מזמינים אתכם לחשוב עמנו על חיבורים, קישורים ושיתופי פעולה מעניינים.

רישום לתוכניות

תכניות עולים ביחד נפתחות לאורך כל השנה,

מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק.

לתרומות

פעילות הארגון מתממשת בזכות שותפות עם מגוון תורמים

מהארץ ומרחבי העולם.

התנדבות

התנדבות כמנטורים לאקדמאים, סטודנטים ותלמידים, העברת הרצאות, סדנאות, תרגול בסימולציות, חונכי אנגלית ועוד.

בואו לעבוד איתנו

רוצים להוביל את השינוי ולהיות חלק מצוות עולים ביחד?

bottom of page