top of page
תכנית ניהול ליוצאי אתיופיה

תכנית עתודה לניהול

ארגון עולים ביחד, הינו ארגון שפועל לשינוי תפיסות ועמדות בחברה הישראלית, ביחס לישראלים יוצאי אתיופיה. מזה למעלה מעשור, אנו פועלים על מנת לייצר קרקע שוויונית ומאפשרת לאקדמאים יוצאי אתיופיה מובילים ומצטיינים להשתלב בשוק התעסוקה תוך ביטוי ומימוש השכלתם וכישוריהם. אנו מאמינים כי העשייה שלנו צריכה להיעשות במקביל הן מצד המעסיקים והן בגיבוש קבוצת מנהיגות איכותית אקדמאית בקרב קהילת יוצאי אתיופיה.

תכנית העתודה לניהול של עולים ביחד מופעלת בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה ומטרתה לאפשר לאקדמאים יוצאי אתיופיה לקדם עצמם לשלב הבא בקריירה שלהם וביחד להגדיל את הייצוג ואת נוכחותם של אקדמאים יוצאי אתיופיה בדרג הניהול בשוק התעסוקה בישראל.


 

מבנה התוכנית:

>  4 חודשים, מפגשים קבוצתיים אחת לשבוע, בימי רביעי, בשעות אחה"צ, כ- 16 מפגשים.

ליווי פרטני ע"י מנהלת התוכנית.

זתהליך מנטורינג אישי.

סמינר בן יומיים במהלך התוכנית.

המשך ליווי ארוך טווח גם לאחר סיום התכנית.
 

מובילת תכנית:

לוטם אביזמר לשם

מייל: lotem@olim-beyahad.org.il

טלפון: 054-9763736

תאריך פתיחה: נובמבר 2023

>  מיתוג אישי והצגה עצמית אפקטיבית.

>  למידת סגנונות ניהול ופיתוח מודל ניהול אישי.

תכנון אסטרטגי וניהול זמן.

פוליטיקה ארגונית ונטוורקינג.

יכולות בן אישיות, הנעת עובדים, תקשורת בן אישית וניהול קונפליקטים.

מנהיגות מקצועית וחברתית.

תכנים עיקריים בתוכנית:

דרישות התוכנית:

>  נוכחות במפגשים השבועים תוך הגעה בזמן ועמידה בלו"ז. השתתפות אקטיבית.

>  קשר רציף עם מנהלת התוכנית ומוכנות לתהליך..

ביצוע פרויקט במקום העבודה, או לחילופים בניית תכנית אישית להשגת מטרות ויעדים אישיים לקידום.

בשיתוף:

לוגו בנק הפועלים
bottom of page