top of page
פיתוח מנהלים יוצאי אתיופיה

תכנית לפיתוח מנהלים

"עולים ביחד" שמה לעצמה כחזון ובמטרה לשנות תפיסות בחברה הישראלית ביחס לישראלים ממוצא אתיופי. אנו מאמינים כי עולם התעסוקה הינו אחד מהגורמים המרכזיים ליצירת מוביליות חברתית וכלכלית וכתוצאה מכך, מאפשר קרקע משמעותית לשינוי תפיסות ועמדות.

 

מתוך כך, "עולים ביחד" ומשרד הכלכלה והתעשייה  מפעילים תכניות שונות לקידום אקדמאים ממוצא אתיופי לתפקידי מפתח במגוון המגזרים במשק הישראלי הפרסי, הציבורי והחברתי. מספר המנהלים הבכירים בקרב אקדמאים ממוצא אתיופי הינו קטן מאוד. מטרת התכנית היא פיתוח שכבת מנהלים בכירים מצליחה, חזקה ומשפיעה, אשר ישפיעו על סביבתם המקצועית והחברתית כאחד.

התכנית כוללת הכשרה של 10 מפגשים במתכונת של מפגשים קבוצתיים אחת לשבוע. בתום התכנית הקבוצתית, ימשיך תהליך הליווי האישי הכולל - ליווי של מנהלת התכנית, תהליך מנטורינג, עזרה והכנה בתהליכי המיון לקידום לתפקידי ניהול בכירים (למתאימים). 

קהל היעד:

>  בעלי תואר אקדמי

מנהלים ומנהלות במגזרים השונים

ניסיון ניהולי מוכח של שנה לפחות

איילת לנגר
מייל: Ayelet@olim-beyahad.org.il

מובילת תכנית:

>  הקניית ידע וכלים מתקדמים בניהול אנשים, משימות ותהליכים למנהלים בעלי נסיון, על מנת לפתח את הקריירה הניהולית. 

>  למידת עמיתים ע״י הצגה ודיון של מקרי בוחן.

מפגשים עם מנהלים בכירים במשק הישראלי.

תהליך מנטורינג אישי עם מתנדבי ״עולים ביחד״

מה בתכנית:

למה ב״עולים ביחד"?

>  מרצים מקצועיים ומובילים בתחומים מגוונים

>  מנטור אישי לכל עמית
השתייכות לקבוצה חזקה ומשמעותית

>  הנגשה וליווי בתהליכי המיון השונים לקידום מקצועי

ידע וניסיון בתהליכי מיון לתפקידים במגזרים השונים

bottom of page