top of page

קהילייה עסקית

המחלקה מובילה את הפעילות עם הארגונים והמתנדבים. מטרת הקהילייה העסקית ליצור רשת ענפה של אנשים משפיעים ממגוון תחומים, ולחבר את החזון של עולים ביחד לשטח. מתוך כך, אנו פועלים ליצור אדוות של השפעה על עשרות, מאות ולעתים אלפים של אנשים עמם אנו באים במגע יומיומי, ומתוך מודעות זו לרתום את הסביבה למימוש השינוי המיוחל.

 1,000

תהליכי מנטורינג

מעל

200

מעל

ארגונים מעסיקים עמיתים ובוגרים

450

מתנדבים פעילים

1,400

חברים ברשת המתנדבים

תמיכה בפעילות

את הפעילות שלנו אנו מבססים על תורמים ומתנדבים. תמיכה כספית של תורמים וארגונים מסייעת לנו להמשיך את פעילותנו. התרומה מוכרת לצרכי מס וניתן לבצעה כאן

מפגש ’סיפור על הדרך‘

במיזם "סיפור על הדרך" בוגרינו מעבירים מפגש בארגונים, במסגרתו הם מספרים את סיפורם האישי והמשפחתי: העלייה לארץ, תהליכי הקליטה וההשתלבות בחברה הישראלית, האתגרים וההצלחות בתהליך זה. מפגש זה פותח שיח משמעותי, מרגש ובלתי אמצעי להיכרות עם סיפור הגבורה של יהדות אתיופיה. המיזם הגיע עד כה למאות ארגונים וחברות, כולל לבית הנשיא ולמשרדי ממשלה.

התנדבות

קיים מגוון רחב של אפשרויות להשתתפות בפעילות ההתנדבותית בארגון. מהעברת הרצאות בתכניות השונות דרך ליווי וייעוץ לעמיתים ולבוגרים בתהליכים שונים.

דוגמאות להתנדבויות: מנטורינג, אימון אישי, חונכות אנגלית, העברת הרצאות וסדנאות, הכנות לראיונות עבודה, חשיפה ללינקדאין,

חניכה לימודית לבני נוער וסטודנטים,

מפגשי חשיפה ועוד.

מתנדבת ועמיתה יוצאי אתיופיה

שותפים לחזון – שותפים לשינוי

אנו מפעילים את תכניות העמותה תוך שיתוף פעולה הדוק עם מתנדבים ופעילים רבים מהמגזר העסקי, המגזר הציבורי והמגזר השלישי. כולם כאחד שותפים מלאים, הנרתמים לקידום משימתנו ולהשגת השינוי החברתי לו אנו מייחלים. הם אלה המסייעים לנו ליצור לסטודנטים ולאקדמאים יוצאי אתיופיה אשר משתתפים במגוון התכניות שלנו סביבה תומכת, המאפשרת את שילובם המוצלח בחברה ובמשק. 

המעסיקים הופכים לשותפים

אנו מקיימים ומפתחים שותפויות אסטרטגיות עם חברות ומוסדות מובילים בכל שלושת המגזרים (עסקי, ציבורי ושלישי), הן בהעסקת בוגרים שלנו ותמיכה בצמיחה המקצועית והאישית שלהם, הן כדי להבטיח את סלילת הדרך לשילוב הבוגרים לתוך ליבת העשייה בחברה הישראלית.

עבודה מול HR

עבודה שוטפת מול אנשי ה-HR בארגון ומתן ליווי לצורך קידום הגיוון בארגון. איתור מועמדים פוטנציאליים, הפצת משרות בקרב הבוגרים והעמיתים שלנו, התמחויות לסטודנטים וליווי המועמדים בתהליך. מתן כלים לפיתוח אישי של עובדים ממוצא אתיופי בארגון ושילובם בתכניות הקריירה המתקדמות שלנו.

אירוח מפגשים וסיורים מקצועיים

הצטרפות למאגר החברות בהן אנו מקיימים מפגשים של קבוצות או פגישות עבודה עם שותפים ועמיתים. ניתן גם לשלב מפגשים עם סיור לימודי או לארגן מפגש "זרקור לחשיפה" עם הארגון ועם בעלי תפקידים מגוונים מתוכו.

שותפות בתכנית

כולל אירוח מפגשים בחברה ושילוב של עובדים ומנהלים כמרצים מובילים בתכנית. ניתן גם לסייע במימון של תכנית

"לעולים ביחד" ולארגונים השונים שותפויות רבות ומגוונות:

bottom of page