top of page

עושות גלים

15 נערות מובילות מתכנית ההצטיינות "אריאלה" עברו הקיץ חוויה ייחודית ומשנה חיים. הנערות השתתפו בקורס השטת סירות בשיתוף עמותת "מפרשים" שהעניק לנערות ידע וכלים נרחבים בתחום.

 יחד, הן למדו מנהיגות בים, יכולת עבודה בצוות דרך הצבת מטרות ומימושן. בסופה של ההכשרה, יצאו הנערות לים הפתוח בו הובילו את כלי השיט לאורך יומיים שלמים. דרך חוויות ייחודיות, בו נדרשות הנערות לצאת מאזור הנוחות שלהן, הן בנו יכולות מנהיגות יחד עם דבקות במטרה שיאפשרו להן לממש את הפוטנציאל הגדול שגלום בהן.

אנחנו בציפייה גדולה לצפות בשיט שלהן לתוך החיים הבוגרים שלהן!

bottom of page