top of page

תכנית משפיעים
בשירות הציבורי

תכנית משפיעים במגזר הציבורי של "עולים ביחד" בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החבתים הינה תכנית אקסלוסיבית המיועדת לאקדמאים ישראלים יוצאי אתיופיה בעלי ניסיון תעסוקתי בתחום לימודיהם, השואפים להשתלב בשירות הציבורי ובחברות ממשלתיות בכדי להשפיע על עיצוב המדיניות הציבורית והחברתית בשיראל.

אנחנו מייחסים חשיבות ומכרעת לשילוב הבוגרים שלנו בתפקידי ניהול משמעותיים במרחב של מקבלי החלטות וקובעי מדיניות, ורואים בו נדבך חשוב בחיזוק הקהילה בפרט והמגזר הציבורי ככלל.

התכנית כוללת תכנים להכרות עם המגזר הציבורי ותהליכי המיון, תכנית מנהיגות השראה והעשרה, ליווי מנטורים  וקורס הכנה ייחודי לתהליכי המיון בעת הגשת מועמדות למשרה.

מה הערך המוסף שלנו?

> שיתוף פעולה עם הדוק עם משרדי הממשלה

> מרצים מקצועיים ומובילים בתחומם במשק הישראלי

> מנטור אישי לכל משתתף

> השתייכות לקבוצה חזקה ומשמעותית

> ניסיון מצטבר של 12 שנה בתחום

מה בתכנית:

הנבחרים למסלול המשפיעים בשירות המדינה יזכו ל:
תהליך של ייעוץ תעסוקתי פרטני.
> תפירת  "חליפה אישית" ביחד עם כל אחד/ת מהמשתתפים לטובת קידום לשילוב הולם במגזר הציבורי 
> מנטור אישי, חניכה אישית באנגלית, הכנה לקראת מבחני מיון וכד'.
> מפגשי העשרה קבוצתיים 
> חשיפה וקישור לתוכניות ,גופים ואישים בכירים במגזר הציבורי.

תנאי קבלה

ישראלים יוצאי אתיופיה השואפים להשתלב או להתקדם במגזר הציבורי

> אקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות ממוסד לימודים המוכר ע"י המל"ג.
> נסיון תעסוקתי בתחום השכלתם.
> בעלי ציון משוקלל לשנות לימודיהם בתואר הראשון או השני של 85 לפחות.

bottom of page