מי אנחנו.JPG
מי אנחנו

עולים ביחד נוסדה בשנת 2007 על ידי עו"ד יפעת עובדיה ואדווה הדר במטרה ליצור שילוב תעסוקתי הולם של אקדמאים מצטיינים ישראלים ממוצא אתיופי במשק הישראלי. במרוצת השנים הורחב חזון  הארגון  ופותחו כיווני עשייה מגוונים ורחבים למימושו.
 

חזון העמותה:
שינוי תפיסות ועמדות כלפי ישראלים ממוצא אתיופי בחברה הישראלית.

 

על מנת להגשים את חזון הארגון אנו פועלים בשני נתיבים עיקריים:
1. זיהוי מצויינות והצטיינות בקרב צעירים וצעירות ישראלים ממוצא אתיופי והפעלת תכניות מגוונות למיצוי הפוטנציאל שלהם למנהיגות ומצויינות תעסוקתית ובניית סיירת מובילה ואיכותית המהווה רשת חברתית איתנה.
2. חתירה להסרת חסמים והובלת שינוי בקרב משפיעים ומקבלי החלטות במשק הישראלי בפרט ובקרב החברה הישראלית בכלל.

המציאות של שנת 2020 מוכיחה כי עדיין קיימים פערים, תפיסות מוטעות ופרקטיקות המעכבות מוביליות תעסוקתית וחברתית של ישראלים ממוצא אתיופי. 

בחברה הישראלית חיים כיום כ - 155,000 ישראלים ממוצא אתיופי, מהם 56% בגילאי עבודה המהווים  1.4% מכלל הישראלים בגילאי העבודה. שיעור התעסוקה הינו גבוה מכלל האוכלוסייה היהודית. חרף זאת, מדדי איכות התעסוקה בקרב ישראלים ממוצא אתיופי נמוכים מאוד. קיים ייצוג חסר של ישראלים ממוצא אתיופי במשרות איכות וניהול, לדוגמה: באוכלוסייה היהודית (ללא חרדים) 12% הם בעלי משלח יד ניהולי, ואולם בקרב ישראלים ממוצא אתיופי נמצא רק כ - 2% מועסקים במשלח יד ניהולי. פער דומה קיים  גם במשלח יד אקדמאי, לדוגמה: באוכלוסיה היהודית (ללא חרדים) 31% עוסקים בתחומים אקדמאיים בהשוואה ל - 7% בלבד בקרב ישראלים ממוצא אתיופי.

כמו כן השכר החודשי הממוצע בקרב ישראלים ממוצא אתיופי נמוך באופן משמעותי ועומד על כמחצית מהשכר החודשי הממוצע של כלל היהודים שאינם חרדים. עוד עולה מהנתונים כי ליוצאי אתיופיה יש את ייצוג-היתר הגבוה ביותר בענפי השכר הנמוך במשק. כך למשל, יוצאי אתיופיה מיוצגים בענף התחזוקה עד פי שישה משיעורם בכוח העבודה.

אנו מאמינים כי הגדלת ייצוגם של ישראלים ממוצא אתיופי במשרות איכות ובמשרות בכירות יובילו למובליות תעסוקתית וחברתית ומצד שני יקדם שינוי תפיסות והסרת חסמים ביחס לישראלים ממוצא אתיופי במציאות של החברה הישראלית.

 
מה אנחנו עושים?

השכלה, תעסוקה ותקשורת מהוות מנוף להתמודדות עם האתגרים החברתיים-כלכליים הניצבים בפני הקהילה האתיופית, ובאמצעותן ניתן לחולל שינוי בתפיסות המושרשות כלפי ישראלים ממוצא אתיופי. על כן אנו פועלים להרחיב את הייצוג של צעירים מוכשרים בסקטורים המובילים במשק ובחברה הישראלית.

IMG_0395_edited.jpg

תקשורת

בתחום התקשורת אנו פועלים באמצעי המדיה המגוונים, במטרה לקדם שינוי תודעתי בקרב החברה הישראלית בכלל ובקרב משפיעים וקובעי מדיניות בפרט. אנו עובדים בשיתוף עם גופי ואנשי תקשורת על מנת לקדם ייצוג וסיקור הולם לקהילה, בדגש על כמות ואיכות, הנכחה חיוביות של דמויות, הגדלת מספר אנשי התקשורת ממוצא אתיופי, וזאת לשם יצירת תמונה מייצגת, המשנה תודעה ומציאות.

_MG_6726_1_edited.jpg

תעסוקה

בתחום התעסוקה אנו מלווים אקדמאים לאורך הקריירה, במטרה להגדיל את אחוז המועסקים במשרות איכותיות ומובילות, בתפקידי ניהול ועמדות מפתח במשק הישראלי. אנו עושים זאת באמצעות תוכניות ייחודיות וחדשניות ועל ידי שותפויות אסטרטגיות במגזר העסקי, הציבורי והחברתי.

420A9160_1_edited.jpg

השכלה

בתחום ההשכלה אנו מלווים ישראלים ממוצא אתיופי, החל מתלמידים בחטיבת הביניים והתיכון ועד לסטודנטים ברחבי הארץ, במטרה לשמר ולקדם הצטיינות ומצוינות בלימודים, בתחומי האמנות השונים ובספורט.

נתוני בגרות

נתוני בגרות

שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים ישראלים ממוצא אתיופי נמוך באופן משמעותי מהשיעור בחינוך העברי.

44.8% מתלמידי יב ממצוא אתיופי קיבלו תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות והם המועמדים הפוטנציאליים להמשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה, לעומת כשני שלישים מכלל תלמידי החינוך העברי. כמו כן, כ 5% מתלמידי י"ב ישראלים ממוצא אתיופי למדו 5 יחידות מתמטיקה לעומת 21% בחינוך העברי בשנת 2019.
 

במסלולי לימוד המשלבים מתמטיקה עם לפחות אחד מהמקצועות המדעיים ברמה של 5 יח"ל ישנם רק 4% תלמידים ממוצא אתיופי לעומת 18.5% בחינוך העברי, פער שרק הולך וגדל.

*מתוך המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין.

תלמידים בחינוך העברי הכללי

  תלמידים ממוצא אתיופי

*מתוך נתוני הלמס, 2020

ישראלים ממוצא אתיופי לומדים בשכיחות גבוהה יחסית את התחומים הבאים: מדעי החברה – 26% מהסטודנטים ממוצא אתיופי אתיופיה, לעומת 19% מכלל הסטודנטים בחברה הישראלית;
מנהל עסקים – 19% מהסטודנטים ממוצא אתיופי, לעומת 11% מכלל הסטודנטים. סטודנטים ממוצא אתיופי לומדים בשכיחות נמוכה יחסית את התחומים הבאים: הנדסה ואדריכלות - 11% מהסטודנטים,
לעומת 19% מכלל הסטודנטים; מדעי הטבע - 4% מהסטודנטים ממוצא אתיופי, לעומת 11% מכלל הסטודנטים; רפואה - 0.5% מהסטודנטים ממוצא אתיופי, לעומת  1% מכלל הסטודנטים.

נתוני השכלה

התפלגות סטודנטים לפי תואר ראשון, לפי מוסד לימוד
יוצאי אתיופיה וכלל הסטודנטים תשע"ז

יוצאי אתיופיה

כלל הסטודנטים

מכללות אקדמאיות

אוניברסיטאות

מכללות אקדמאיות לחינוך

מועסקים במשלח יד ניהולי

מועסקים במשלח יד אקדמי

נתוני תעסוקה

מועסקים לפי משלח יד אקדמי וניהולי

מעל 50% פער בין ממוצע השכר הכללי
לממוצע השכר של מועסקים מהמוצא האתיופי


*מתוך נתוני הלמ"ס 2018.

איילת לנגר

יועצת קריירה ומובילת רשת בוגרים

הבטם סמעון

מובילת תחום המדיה

עופר מרסיאנו מנהל קהילייה עסקית

איילת דרסלר מנהלת מחלקת פיתוח קריירה

אביבה עונה מנהלת מחלקת נוער וסטודנטים

צוות הארגון

עמנואל פוזן, סמנכ"ל כספים

טרסיט לגסה בישאו סמנכ"לית תוכן ושותפויות

חגית יערי
סמנכ"לית פיתוח משאבים

יעל רצ'שטר

 סמנכ"לית פיתוח ארגוני ותפעול

גנט דסה
מנכ"לית

מורן כץ

יועצת קריירה ומובילת תוכניות

מור קנטי

יועצת קריירה ומובילת תוכניות

עפרה ארז

מובילת קשרי קהילייה עסקית

יהודית נגה

מובילת קשרי קהילייה עסקית

ישארג יסיאס - מובילת רשת הבוגרים

 

דור פזואלו

רכז דיגיטל

אפרת לביא

מנהלת משרד

דינה פויכטוונגר 

כתבת גרנטים

סהר חזן

מוביל תוכניות סטודנטים

יאובספרה מלקו מובילת תוכנית נוער

הועד המנהל

יושב ראש הועד המנהל

נשיא העמותה

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

 
השותפים שלנו

משרדי ממשלה:

משרד העבודה.png

קרנות ופדרציות:

המגזר העסקי:

 
מסמכי הארגון:

דוח כספי

אישור תרומות לסעיף 46א'

תו מידות

אישור ניכוי מס במקור

אישור התאגדות

אישור ניהול תקין