top of page

מדיה

תחום המדיה הוקם במטרה ליצור השפעה תודעתית על החברה הישראלית ביחס לישראלים ממוצא אתיופי. זאת מתוך תפיסה שהרחבת ייצוגם של ישראלים ממוצא אתיופי באופן איכותי וחיובי באמצעי המדיה השונים יביא לשינוי של תפיסות ועמדות ביחס לקהילה בחברה בכלל, ובענף התעסוקה בפרט.
 
אנו פועלים בדרכים שונות בכדי לקדם ייצוג הולם בכלל אמצעי התקשורת:

Anchor 1
שרה נדאו

הופעות בתקשורת

אנו עוסקים בפעולות אקטיביות יזומות מול גופי התקשורת על מנת לעודד ייצוג חיובי בערוצי התקשורת השונים, פרינט ודיגיטל. אנו פועלים להרחבת הופעות תקשורתיות בתחומים נרחבים בהם נוכחים באופן כמותי ואיכותי ישראלים יוצאי אתיופיה בהקשרים כללים וכפועל יוצא יוצרים שינוי תודעתי ושבירת סטריאוטיפים.

רתימת בכירים בתקשורת - מסעות לימודיים לאתיופיה

אדם קינדה
תכנית רדיו בצבע אחר צילום דור פזואלו

אנו מובילים שיתוף פעולה ורתימה של מובילים מתחום התקשורת לחזון באמצעות מסעות לימודיים לאתיופיה. דרכם אנו מקיימים חיבור משמעותי היוצר מחויבות של אנשי תקשורת לסיפורה ההיסטורי של קהילת יהודי אתיופיה, לאתגרים איתם היא מתמודדת בחברה הישראלית בכלל ובתקשורת בפרט.

במהלך השנים קיימנו מספר מסעות לימודיים לאתיופיה בהם השתתפו למעלה משלושים אנשי תקשורת בכירים מכלי התקשורת המובילים בארץ. משתתפי המסעות מובילים עשייה ולמידה בארגונים ובקרב אנשי הצוות שלהם באמצעות סדנאות והרצאות המועברות על ידי צוות העמותה. המשתתפים אקטיביים מאוד ביצירת הזדמנויות להגדיל את ייצוגם של ישראלים יוצאי אתיופיה בתקשורת, הן כעובדי מערכת והן כמשתתפים בתכנים עצמם. העמותה משמרת קשרי עבודה רציפים עם משתתפי המסעות ומקיימת כנס לימודי שנתי עמם.

 

 

שפת סיקור :

איכות ייצוגם של ישראלים יוצאי אתיופיה בתקשורת מושפעת משימוש טקסטואלי וויזואלי, על כן פיתחנו כלים שימושיים לשיפור "שפת סיקור" המיועדת לאנשי תקשורת. סדנאות אלה מועברות לעובדי המערכת של גופי התקשורת השונים, ודרכן  הם נחשפים לאופן הסיקור השלילי הרווח. במהלך הסדנאות אנו מעודדים אותם ומסייעים להם להוביל ייצוג וסיקור הולמים, מסגור ונירמול אופן ייצוגם של ישראלים יוצאי אתיופיה בסיפורים תקשורתיים רחבים ומגוונים.

סרטונים

לתחומי המדיה פנים רבים, ולרשתות החברתיות השפעה משמעותית על שיח החברתי בישראל. לשם כך אנו מייצרים סרטונים שוברי סטריאוטיפים בנושאים מגוונים כגון: תעסוקה איכותית, שבירת סטריאוטיפים חברתיים, ייצוג תקשורתי הולם, ועוד. כל אלה במטרה לעודד שיח חברתי פרודוקטיבי ולחולל שינוי תודעתי נרחב.

מחקר

תקשורת אריאלה

המחקר הינו כלי מהותי לפיתוח הפעולות הפנימיות והחיצוניות שלנו. אנו מודדים את התוצאות שלנו לצרכי למידה פנימית וכן אל מול השותפים שלנו בגופי התקשורת. אנו עובדים עם "קבוצת יפעת" – ניתוח ועיבוד מידע תקשורתי, המודדת באופן נרחב את הייצוגים של ישראלים יוצאי אתיופיה בתקשורת המיינסטרים, בדגש על  איכות וכמות הייצוג. מחקר שיטתי זה מסייע לנו בהמשך פיתוח אסטרטגיית ההשפעה שלנו על תחום המדיה, ובמקביל מתורם במיקוד העשייה השוטפת שלנו.

הכשרות למקצועות התקשורת

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מוסדות ובתי ספר בתחומי המשחק והטלוויזיה במטרה להגדיל את כמות הישראלים ממוצא אתיופי אשר עובדים בתחום התקשורת. בין שותפינו: "בית צבי", "מייק מדיה" ו"סם שפיגל".

עתודה לתקשורת

תוכנית עתודה לתקשורת מיועדת לנוער לקראת גיוס ומציעה כלים לקראת תהליכי מיון לשירות משמעותי בתחום התקשורת בצה"ל. התוכנית כוללת ליווי פרטני והכשרה קבוצתית של סדנאות, לצד הרצאות של בוגרי מסלולי תקשורת בצה"ל.

bottom of page