top of page
אריאלה נוער יוצאי אתיופיה

תכנית אריאלה
תכנית לימוד קבוצתית

תכנית אריאלה תלמידים  פועלת לקידום מצוינות בקרב נוער יוצאי אתיופיה מתוך אמונה וידיעה שמצוינות היא המנוף להובלה חברתית וכלכלית.

מטרת התכנית היא לסייע לתלמידים בעלי פוטנציאל להיבחן ל-5 יחידות מתמטיקה ומקצועות ראליים נוספים. 

כיום יש במרכז 80 תלמידים משכבות ז'-י'"א מבתי ספר שונים בעיר פתח-תקווה. המרכז הוא מרכז צומח ובכל שנה מתווספת שכבת גיל נוספת כשאר המטרה היא שיהיו בתכנית 6 שכבות גיל. את התלמידים אנחנו מלווים עד גמר התיכון.

מה הערך המוסף שלנו?

ליווי מכיתה ז ועד לסוף כיתה י"ב

ליווי והכוונה למגמות ריאליות ומתן מענה לימודי

ליווי לקראת שירות צבאי משמעותי

מובילת תכנית:

יאובספרה מלקו
מייל: yobsefer@olim-beyahad.org.il

טלפון: 052-3128403

תאריך פתיחה: אוקטובר 2022

מה בתכנית:

4 שעות שבועיות של למידה במתמטיקה ומתן כלים ועזרה ללמידה של 5 יחידות מתמטיקה ומקצועות ריאליים נוספים

חשיפה לעולמות תוכן חברתיים ומקצועיים עם בחירים מהמשק.

את התכנית מלווה רכז פדגוגי במתמטיקה שנותן מעטפת למורים של התכנית ונמצא בקשר עם הגורמים הרלוונטיים בחטיבות/תיכונים השונים ומעריך את התכנית והתלמידים לאורך השנה.

ליווי אישי ע"י רכזת התכנית הנמצאת בקשר עם משפחות התלמידים, עם המסגרות החינוכיות שלהם, עם המורים המלווים את התכנית והמתנדבים במטרה לתת מענה כולל, לצרכי כל אחת ואחד מהתלמידים והבטחת הצלחתם.

תנאי קבלה

תושב העיר פתח תקווה

> תלמידי חטיבת ביניים - תלמידים/ות הנמצאים בהקבצה א׳ במתמטיקה

> תלמידי תיכון- תלמידים הנמצאים בשיבוץ ל-5 יחידות מתמטיקה

המלצה מבתי הספר על השתתפות בתכנית

bottom of page