top of page
תכנית לנוער יוצאי אתיופיה

תכנית אריאלה
מצוינות אישית לנוער

התכנית פועלת לקידום מצוינות בקרב צעירים יוצאי אתיופיה, מתוך אמונה שמצוינות היא מנוף להשתלבות חברתית וכלכלית נאותה בחברה. לתכנית מתקבלים צעירים מצטיינים ממגוון תחומים, כגון מתמטיקה, פיזיקה, אומנות, ספורט, מוסיקה ומנהיגות חברתית. במסגרת התכנית מקבלים הצעירים ליווי אישי למיצוי יכולותיהם והתקדמותם בתחום המצוינות.

 

כמו כן מקדמת התכנית תהליכי התפתחות אישיים של עמיתיה, כך שיצמחו להיות אזרחים בולטים, תורמים וערכיים וישמשו מודל להשראה.

התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ז'-י"ב. ייחודיותה טמונה בטבעה ארוך הטווח (משך התכנית הוא מספר שנים) והאינטנסיבי ובהצבת הצעיר המוכשר במרכז, תוך התאמת הליווי לצרכיו.

מה הערך המוסף שלנו?

מלגות לפי תחומי הצטיינות 

שיעורים פרטניים

מפגשי העשרה וחיבור לתכניות מצויינות נספות בתחום הצטיינות

ליווי לצבא ולאקדמיה

אלמנש אדיס גרמאו
מייל: alemnesh@olim-beyahad.org.il

טלפון: 053-7799693

תאריך פתיחה: אוקטובר 2022

מובילת תכנית:

מה בתכנית:

לכל צעיר נבנית "חליפת ליווי אישי", הכוללת: שיעורים פרטיים, מנטורינג של אנשי מקצוע בתחום הרלוונטי, השתתפות במימון תכניות רלוונטיות לתחום המצוינות, ייעוץ והכוונה, סדנאות העשרה, מלגות להשכלה גבוהה, סיוע ברכישת ציוד מקצועי, הכוונה לפעילות קהילתית וכד'. 

 

ההנחיה והליווי המוענקים לכל משתתף מותאמים לצרכיו האישיים. התכנית הנה ארצית ופועלת על בסיס ליווי פרטני ארוך טווח.
 

תנאי קבלה

בני נוער בעלי תחום הצטיינות/כישרון ייחודי מוכחים ובפרט בתחום הלימודי-ריאלי 
ממוצע ציונים 85 לפחות – חובה למועמדים למצוינות לימודית
התרשמות אישית מהמועמד בראיון קבלה
תרומה לקהילה – יתרון

bottom of page