top of page

עושים תקשורת 

אודי סגל (1).jpg

הקיץ נפתחה תכנית החשיפה למקצועות התקשורת של עולים ביחד המאפשרת לצעירים וצעירות להכיר מקרוב את זירות התקשורת השונות. נבחרת משובחת של 12 צעירים וצעירות נפגשת אחת לשבועיים עם עיתונאים, עורכים ואנשי תקשורת מהשורה הראשונה.

המרצים משתפים אותנו במסלול הקריירה שהוביל אותם להצליח ומכירים להם ממקור ראשון את ענף התקשורת. לצד המפגשים ישנה למידה מהשטח: ביקור באולפני חדשות 12 שכלל סיור והרצאה של כתבת החדשות ציונה דסטה ששיתפה במסלול התפתחותה האישית עד למימוש הקריירה המשגשגת שלה. הדיונים שעולים במפגשים מדגישים את החשיבות שבהשתלבותם של ישראלים ממוצא אתיופי במערכות התקשורת בדרך להוביל שינוי ושוויון בחברה הישראלית ואף ניתנת להם האפשרות להציץ מאחורי הקלעים של עולם התקשורת.

עוד לא הגענו לסוף התוכנית ומספר משתתפים כבר החלו לגבש כיוון להמשך התמקצעות והשתלבות בתפקידים שונים במדיה וכולם תמימי דעים שכבר בשלב זה בחייהם, כאנשים מהשורה, הם יכולים להשפיע על סדר היום הציבורי, להשמיע את קולם ולהעלות נושאים להכרה ציבורית.

bottom of page